Honorarium


Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Kancelarię ustalane jest indywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego.

Wynagrodzenie z tytułu jednorazowej konsultacji prawnej wynosi od 50,00 do 300,00 PLN brutto.

Stawki minimalne w sprawach sądowych cywilnych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
• do 5000 zł - 600 zł (738 zł brutto),
• do 10.000 zł - 1.200 zł (1476 zł brutto),
• powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł (2952 zł brutto),
• powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł (4428 zł brutto),
• powyżej 200.000 zł - 7.200 zł (8856 zł brutto).

Z uwagi na złożoność wynagrodzenie może być wyższe od stawek wskazanych powyżej.

W celu uzyskania bliższych informacji oraz cennika zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.