Obsługa BHP – na czym to polega?


Podpisanie stałej umowy pomiędzy klientem, a firmą, do zadań której należy obsługa BHP Poznań gwarantuje świadczenie przez tę ostatnią nadzoru nad warunkami BHP w przedsiębiorstwie. Oczywiście jest on prowadzony z uwzględnieniem Kodeksu Pracy oraz innymi rozporządzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Takie rozwiązanie ma wiele zalet, a największą z nich jest z pewnością oszczędność. Pracodawca nie musi tworzyć, ani utrzymywać dodatkowego miejsca pracy, a opłaty za usługi zewnętrznej firmy są nawet niższe niż przeszkolenie już zatrudnionego pracownika. Ponadto klienci nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów z tytułu świadczonych usług, bo opłata jest stała i zryczałtowana. Oprócz szkolenia BHP Poznań firmy takie oferują również kompleksową obsługę dokumentacji z zakresu szkolenia BHP Poznań, a więc prowadzenie rejestrów chorób zawodowych i wypadków podczas pracy. Ponadto klienci takich firm mogą liczyć na wsparcie podczas urzędowych kontroli czy prowadzenia postępowania powypadkowego.