Dekarstwo


Dekarz Poznań to profesjonalna działalność wykonywana dla klienta, której celem jest budowa dachów. Dekarze obserwują od początku do końca cały proces wykonywania pokryć dachowych w budownictwie mieszkalnym i komercyjnym.
Głównym zadaniem dekarza jest przeanalizowanie planów konstrukcyjnych budowy oraz zadbanie o wykonanie pokrycia dachowego zgodnie z projektem. Innymi zadaniami, którymi się specjalizują, są również między innymi określenie materiałów i narzędzi niezbędnych do budowy instalacji dachowej oraz ustalenie specyfikacji belek, kratownic i krokwi, na których będzie montowany dach.
Dekarstwo jest działalnością, która zajmuje się budową, montażem, renowacją oraz konserwacją dachów starych, jak i nowych. Aby dobrze i sprawnie wykonywać swoją pracę, dekarze muszą być odporni na pracę na wysokościach, czyli być pozbawieni lęku wysokości oraz mieć zdolność utrzymania równowagi, oraz posiadać dobre praktyki ciesielskie. Dekarze mają do czynienia z wieloma różnymi materiałami, w tym metalem, gumą, polimerem, azbestem i dachówką.
Przy montażu dachów w budynkach komercyjnych najbardziej preferowanymi są dachy gumowe. Montaż takiego typu dachu jest procesem dosyć złożonym i nie może się odbyć bez obecności doświadczonych i zaprawionych dekarzy. Podczas renowacji tego typu dachów jednym z obowiązków dekarza jest równomierne wymycie całej płaskiej powierzchni dachu za pomocą warstwy ciepłej i stopionej smoły.
Podczas pokrywania gontem, dachówką i metalowymi pokryciami dachowymi, dekarz musi usuwać istniejące materiały, zanim położy świeżą papę i zaimplementuje nowe materiały, używając zszywek i gwoździ. Najczęstszymi zadaniami, które wykonuje dekarz to m.in.: usuwanie dachówek, instalacja gontu/gumowego dachu, stosowanie smoły czy estymacja pracy. Dekarze często otrzymują zlecenia na wymianę drewna na dachu, które jest podatne na niekorzystne warunki atmosferyczne i dopada je proces gnicia.
Jednak wymieniając te wszystkie obowiązki dekarza, najważniejszym jest szacowanie pracy. Dekarz musi spotkać się z klientem i potrafić oszacować wydatki związane z wymianą bądź instalacją nowego dachu.

Więcej: poznan-dekarstwo.pl